THE BASIC PRINCIPLES OF 教會

The Basic Principles Of 教會

The Basic Principles Of 教會

Blog Article上面兩個都是一般人用手機就能輕鬆經營的自媒體類型,而且效益也很高,但是,部落格/個人網站則是建立個人品牌的第一步。

由於小型教會通常有兼職或無報酬的神職人員,他們在人員配備上的花費也較少,這就為宣教和地方事工騰出了預算。

唯獨神的榮耀:人得到拯救,純粹是上帝的光榮和功勞?教會組織及其領袖是否也領有功勞?

網路宣教的可持續性:為確保網路媒體宣教的持續性和可持續發展,教會和宣教機構需要考慮其可持續的策略和影響力。這包括制定靈活的中長期目標和策略、確保資源充足和利於整合,拼棄從前單打獨鬥的閉門策略,積極尋求有心之仕合作,收集和分析數據, 定期檢查策略的有效性,及更新網宣在不同處境下的不同認對思維和模式。

a. Who? No one but a baptized little one of God need to take part in the Lord’s Supper. Individuals that sat with Him at the final supper had been baptized. Baptism could be the image of the commencing of The brand new existence, as well 青年培訓 as the Lord’s Supper is usually a image in the sustenance of that everyday living.

在兩年的教牧生涯中,迦勒發現鄉村小教會很樂意讓牧師嘗試新事物。他說:「我們的規模這麼小,能有這樣的自由對我來說是一種祝福。」

這是給教會(基督身體)的第一份恩賜。早期的教會是建立在使徒身上的。希臘文的“使徒”一詞與拉丁文的“傳教士”一詞相同,意思是“被差遣的人”。當然,今天的教會裡有傳教士(被差遣者),但沒有使徒。

筆者嘗試整理和歸納在這幾年一些洞見和經歷,以拋磚引玉的形式從三方面引發大家思考,盼望帶來一種網絡媒體宣教新視野 。

假設當一個旅遊部落客,你不需要擁有好幾間旅館,然後賣旅館服務,你只需要推廣優質的旅館,售後服務一律交給那些商家,而這種行銷模式,就是聯盟行銷搭配內容行銷。

現在,前往教會的人流少了很多,這讓卡羅爾很沮喪。她說,教會成員一直在邀請戴蒙德維爾的居民,甚至把毯子和邀請函送到鎮上的每個家庭。

基督教提倡積極工作。天主教自十九世紀,教宗良十三世頒佈《新事通諭》以後提出重視工作之重要及勞工權益,並特將勞動節加上聖若瑟勞工日加以特別記念。

Gumagamit ka ng browser na hindi sinusuportahan ng Facebook, kaya ni-redirect ka namin sa mas simpleng bersyon para ibigay sa iyo ang pinakamagandang karanasan.

إذا كنت تعتقد أن هذا المحتوى لا ينتهك معايير مجتمعنا، يرجى ‏إخبارنا‏.

媒體是「發表資訊的工具」,自媒體就是由個人、一般大眾自由發表的媒體內容。

Report this page